Něco o DreamServers.cz

Naše firma se zabývá legálním poskytováním game hostingu (herních serverů) se zaměřením na klany, ale i herní portály a firmy, které se chtějí zviditelnit. Cílem naší společnosti není získat obrovké množství zákazníků, ale jen takové množství, kterému jsme schopni nabídnout kvalitní služby.
Rozdíl mezi námi a jinými "firmami" (z velké části nelegálními) je, že vlastníme vyhrazené linky (100Mbit) pro každý náš server. Takže žádné kolísání pingů, výpadky apod. Každý server je dostatečně dimenzován na zátěž, kterou pro něj předpokládáme a dlouhodobé vytížení CPU nedosahuje ani 50%. Jedině tak lze zajistit kvalitní služby.


Vyzkoušejte si některý z našich serverů