Černé údaje opíšete.
Šedé údaje změňte podle potřeby.

Jako variabilní symbol (VS) uveďte číslo portu.